Ordinara membro devas esti profesia juristo aŭ posedi universitatan aŭ ekvivalentan diplomon pri Juro.

Membro-studento devas studi por atingi diplomon pri Juro.

Membro-staĝanto devas staĝi en jura profesio.

Membro-korespondanto devas utile kunlaboradi kun la asocio, ĉu en esperanto, ĉu alilingve, jen laŭ invito de la asocio.

Kotizoj

La jara kotizo kostas 7 eŭrojn, se vi loĝas en iama socialisma lando de Orienta Eŭropo, Azio (escepte de Israelo, Japanio kaj Korea Respubliko), Afriko aŭ Latin-Ameriko.

Se vi loĝas en alia lando la jara kotizo estas 14 eŭroj.

Membro-studentoj kaj membro-staĝantoj pagas nenion.

Kie pagi ?

Eblas pagi al UEA-konto ejax-r (pri pagmaniero viud en la Jarlibro de UEA aŭ vizitu www.uea.org).  Ankaŭ oni povas aboni la jaran kotizon rekte, okaze de la ĝenerala asembleo, okazanta ĉiu-jare kadre de la universala kongreso de Esperanto.

Se kotizi kaŭzus al vi transpagajn aŭ ekonomiajn malfacilojn, bv. kontakti kun la sekretario de la asocio.