Praktike kaj science uzi Esperanton sur ĉiuj branĉoj de la Juro.


Videbligi Esperanton en juraj kaj ne-juraj medioj pere de informado kaj interkomunikado.


Strebi al justeco, laŭleĝeco, homaj rajtoj kaj demokratio, ankaŭ ĉe oficialaj instancoj, naciaj aŭ internaciaj, en la mondo. 


Defendi la rajtojn, interesojn, prerogativojn kaj inmunecojn de ĉiuj juraj profesiuloj en la mondo, kun aparta atento al niaj asocianoj.


Kontribui al la aliro, al kono kaj plenumado de la Juro kaj al la disvolviĝo de la jura kulturo.


Profundigi kaj disvastigi la konon kaj konscion pri la enhavo kaj signifo de lingva demokratio,  ankaŭ rilate al indiĝenaj, malfavorataj kaj minoritataj lingvoj. 

Fortigi la pliligitecon inter la asocio kaj aliaj internaciaj kaj naciaj juraj asocioj aŭ similaj estaĵoj, koncernantaj al advokatoj, juĝistoj, prokuroroj, notarioj, estroj de ŝtataj registrejoj de nemoveblaĵoj, societoj kaj aŭtomobiloj kaj estroj de ŝtataj registrejoj de civitana statuso, jurinstruistoj, jurkonsilistoj kaj aliprofesiaj juristoj. 


Kontribui al la edukado por tutmonda konscio.